GREEN KINGDOM

 gunpowder uznawana za najszlachetniejszą odmianę wśród chińskich herbat zielonych